Fonduri Europene pentru clinici stomatologice

Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, a aparut si o posibilitate foarte importanta de finantare a afacerilor din Romania, cu contributie minima din partea beneficiarului. Astfel, fondurile europene reprezinta o solutie extraordinara de finantare a clinicilor stomatologice. Dexellence colaboreaza cu consultanti specializati in domeniul accesarii fondurilor europene pentru aria clinicilor stomatologice, si va punem la dspozitie cateva informatii de baza pentru a decide daca fondurile europene reprezinta solutia de finantare potrivita pentru clinica dumneavoastra stomatologica.

Ce CAEN-uri sunt potrivite pentru accesarea fondurilor Europene in domeniul stomatologiei

Stomatologie
CAEN 8623
“Activitati de asistenta stomatologica”
Radiologie
CAEN 8690
“Alte activitati referitoare la sanatatea umana”
Tehnica dentara
CAEN 3250
“Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice”

Programe elgibile pentru domeniul stomatologic PNDR 2014-2020

Submasura 6.4: Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non‐agricole
 • Domenii de activitate eligibile
  CAEN 8623 - “Activitati de asistenta stomatologica”
  CAEN 3250 - “Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice”
 • Beneficiari eligibili
  micro‐intreprinderi si intreprinderi non‐agricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural
 • Valoarea maxima a finantarii
  200.000 euro
 • Procentul de finantare
  90% din totalul valorii eligibile a proiectului in limita sumei maxime finantate
 • Localizarea investitiei
  mediul rural (comunele/satele apartinatoare de orase nu sunt eligibile), inclusiv regiunea Ilfov
 • Investitii eligibile
  achizitionarea de aparatura/echipamente medicale specializate, realizarea de constructii in vederea desfasurarii activitatii descrise prin proiect, investitii intangibile (soft, brevete, licente, etc.). TVA-ul nedeductibil poate fii cheltuiala eligibila

POR 2014-2020

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microintreprinderi
 • Domenii de activitate eligibile
  CAEN 8690 - “Alte activitati referitoare la sanatatea umana” – Investitiile care vizeaza aceasta clasa sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica;
  CAEN 3250 - “Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice”
 • Beneficiari eligibili
  societatile sau cooperativele care se incadreaza in categoria micro‐intreprinderi (intreprinderi care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent în lei)
 • Valoarea finantarii
  25.000 – 200.000 euro
 • Procentul de finantare
  80%-90% din totalul valorii eligibile a proiectului in limita sumei maxime finantate
 • Localizarea investitiei
  mediul urban (Regiunile de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru,). Regiunea Bucureti-Ilfov este exclusa de la finantare
 • Investitii eligibile
  achizitionarea de aparatura/echipamente medicale specializate, realizarea de constructii in vederea desfasurarii activitatii descrise prin proiect, investitii intangibile (soft, brevete, licente, etc.). TVA-ul nedeductibil poate fii cheltuiala eligibila
Investitii eligibile
Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/prestare serivicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online. TVA-ul nedeductibil poate fii cheltuiala eligibila
Criterii ce pot contribui la cresterea punctajului de selectie a proiectului
 • Inregistrarea unei cifre de afaceri in anul fiscal 2015 de aproximativ 100.000 euro
 • Proiectul se implementeaza intr-un municipiu resedinta de judet
 • Contributia solicitantului de 20% la valoarea cheltuielilor eligibile
 • Cresterea numarului mediu de salariati cu cel putin 5 salariati ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea cresterii pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului (3 ani dupa efectuarea platii finale in cadrul proiectului)
Alte informatii relevante
Solicitantul trebuie sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (o intreprindere care depune cerere de finantare in cursul anului 2016, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 5 ianuarie 2015 si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015);
La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) indentificat ca locatie de implementare a proiectului;
Daca proiectul prevede achizitia de echipamente: solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului de proprietate/folosinta (inchiriere, comodat, concesiune) a spatiului destinat realizarii activitatii descrise prin proiect;
Daca proiectul prevede realizarea de constructii: solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului real de a construi (contract de proprietate, concesiune, superficie) pe terenul ce face obiectul investitiei.
Perioada de depunere: Sesiunea aferenta anului 2016 este in derulare!
Data de la care se pot depune cereri de finantare: 27.07.2016, ora. 12.00;
Data pana la care se pot depune cereri de finantare: 27.01.2017, ora. 12.00.
Proiectele depuse in primele 2 luni de la lansarea apelului de proiecte (27.07.2016 – 27.09.2016) care intrunesc un punctaj de minim 85 de puncte intra automat la finantare.
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

POR 2014-2020

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor
 • Domenii de activitate eligibile
  CAEN 8623 - “Activitati de asistenta stomatologica”
  CAEN 8690 - “Alte activitati referitoare la sanatatea umana”
 • Beneficiari eligibili
  Societatile sau Cooperativele care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural; Observatii!
  Microintreprinderile – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  Intreprinderile mici – au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
  Intreprinderile mijlocii – au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.
 • Valoarea finantarii
  200.000 – 1.000.000 euro
 • Procentul de finantare
„Categoria IMM/
Regiunea de dezvoltare”
Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord Vest Centru
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Intreprinderi mici si microintreprinderi 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%
 • Localizarea investitiei
  In mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM-uri non-agricole;
  In mediul rural pentru intreprinderi mijlocii non-agricole.
  Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii si in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov.
 • Investitii eligibile
  In cadrul acestui apel de proiecte, se acorda urmatoarele categorii de ajutor de stat, in functie de tipul investitiei:
 • 1. Ajutor de stat regional pentru investii pentru:
  Construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/prestare serivicii;
  Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.
 • 2. Ajutor de minimis pentru:
  Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;
  Internationalizarea (participarea la targuri si expozitii internationale, investitii in adaptarea proceselor tehnologice de productie la sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export, etc.).
 • Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii finantate prin ajutorul de stat regional. Este optionala includerea in proiect a activitatilor finantabile prin ajutorul de minimis.
Alte informatii relevante
Cele mai importante criterii de eligibilitate:
Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural;
Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitate suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
Daca proiectul prevede achizitia de echipamente: solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului de proprietate/folosinta (inchiriere, comodat, concesiune) a spatiului destinat realizarii activitatii descrise prin proiect
Daca proiectul prevede realizarea de constructii: solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului real de a construi (contract de proprietate, concesiune, superficie) pe terenul ce face obiectul investitiei
© 2020 Copyright Dexellence. Toate drepturile rezervate.